Proces | Pasul 6

Cereți o spălare auto

Budowa Myjni

Rozpoczęcie budowy myjni jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zarejestrowaniu dziennika budowy, dokonaniu wytyczenia punktów geodezyjnych i zabezpieczeniu terenu budowy w odpowiednią tablicę informacyjną. Na tym etapie do realizacji inwestycji przystępuje wykonawca myjni.

Etap I

mtAutomatic wykonuje posadzkę myjni wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie płyty myjni. Płyta betonowa jest krytycznym elementem całej instalacji ze względu na brak możliwości jej poprawienia. Dopuszczamy wykonywanie tej czynności we własnym zakresie, ale polecamy zlecić tę operację firmie z doświadczeniem.

Etap II

Inwestor za pomocą zewnętrznych firm wykonuje przyłącza wody, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej i gazu (jeżeli występują w projekcie). Po wykonaniu przyłączy do realizacji przez Inwestora, pozostaje utwardzenie terenu kostką brukową lub inną nawierzchnią.

Etap III

mtAutomatic montuje konstrukcję myjni wraz z zadaszeniem i oznaczeniem zewnętrznym (attyką), w wersji i kolorystyce uzgodnionej wcześniej z Inwestorem.

Etap IV

mtAutomatic dostarcza, montuje i uruchamia urządzenia techniki myjącej oraz przeprowadza szkolenie personelu Inwestora. Na tym etapie przeprowadzane są testy oraz próbne mycia samochodów.

Etap V

Inwestor wraz z kierownikiem budowy kompletuje dokumentację powykonawczą oraz sprawdza jej poprawność i przygotowuje do złożenia do inspektoratu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy. W przypadku myjni nie musimy uzyskiwać pozwolenia na użytkowanie, więc po 14 dniach od zgłoszenia możemy użytkować nasz obiekt.


Vă vom ajuta să vă
realizați afacerea

Trimiteți ancheta dvs
mtAutomaticmtAutomatic

Acest site foloseste cookie-uri pentru a oferi servicii la cel mai înalt nivel. Utilizarea în continuare a site-ului înseamnă că sunteți de acord cu utilizarea lor.