Spălatoria auto este supusă inspecțiilor tehnice obligatorii. Pe baza lor se acordă o garanție. Acestea sunt plătite de către garantie la fiecare 3 luni.