În absența apei de rețea, se permite utilizarea apei din fântână adâncă, dar este o soluție împovărătoare. Cu această soluție trebuie să examinăm apa din fântână și să ajustăm sistemele de tratare a apei.